Parent company profit and loss statement

01/01/2017 05/25/2016
12/31/2017 12/31/2016
(000s SEK) Note (12 mos.) (7 mos.)
2017-01-01 2016-05-25
2017-12-31 2016-12-31
(Tkr) Not (12 mån) (7 mån)
Net revenue Nettoomsättning 0 0
Gross profit Bruttoresultat 0 0
General and administrative expenses Administrationskostnader 2 2 -455 -2,060
Net earnings(loss) from financial items Resultat från finansiella poster
Other interest income and similar profit and loss items Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter 3 3 41 14
Earnings before taxes Resultat före skatt -414 -2,046
Tax on net income for the year Skatt på årets resultat 4 4 91 450
NET EARNINGS(LOSS) FOR THE YEAR ÅRETS RESULTAT -323 -1,596