Note 7 Cash and cash equivalents in the cash flow

12/31/2017 12/31/2016
2017-12-31 2016-12-31
Available bank and credit institution balances Disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut 28,324 28,546
Total Totalt 28,324 28,546