Consolidated profit and loss statement

01/01/2017 07/20/2016
12/31/2017 12/31/2016
(000s SEK) Note (12 mos.) (5 mos.)
2017-01-01 2016-07-20
2017-12-31 2016-12-31
(Tkr) Not (12 mån) (5 mån)
Net revenue Nettoomsättning 5 5 1,266,589 530,851
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor -315,276 -135,348
Gross profit Bruttoresultat 951,313 395,503
Sales expenses Försäljningskostnader -597,132 -224,749
General and administrative expenses Administrationskostnader -192,409 -148,579
Research and development expenses Forsknings- och utvecklingskostnader -13,309 -8,821
Other operating income Övriga rörelseintäkter 6 6 542 3,754
Other operating expenses Övriga rörelsekostnader 7 7 -3,542 -1,417
Operating profit(loss) Rörelseresultat 8.9.10.11.12 8.9.10.11.12 145,463 15,691
Financial income Finansiella intäkter 13 13 551 172
Financial expenses Finansiella kostnader 14 14 -345,069 -262,496
Earnings before taxes Resultat före skatt -199,055 -246,633
Income tax Skatt 15 15 100,097 41,226
Net earnings(loss) for the year Årets resultat -98,958 -205,407
Attributable to: Hänförligt till:
Parent company’s stockholders Moderföretagets aktieägare -98,958 -205,407