Note 9 Depreciation and write-downs

01/01/2017 07/20/2016
12/31/2017 12/31/2016
(000s SEK) (12 mos.) (5 mos.)
2017-01-01 2016-07-20
2017-12-31 2016-12-31
(Tkr) (12 mån) (5 mån)
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor -59.481 -18.923
Sales expenses Försäljningskostnader -156.640 -69.784
General and administrative expenses Administrationskostnader -30.976 -6.397
Research and development expenses Forsknings- och utvecklingskostnader 0 0
Total Totalt -247.097 -95.104