Note 8 Operating costs breakdown

01/01/2017 07/20/2016
12/31/2017 12/31/2016
(000s SEK) (12 mos.) (5 mos.)
2017-01-01 2016-07-20
2017-12-31 2016-12-31
(Tkr) (12 mån) (5 mån)
Cost of material Kostnader för material -208.681 -118.140
Employee compensation (Note 12) Ersättningar till anställda (not 12) -382.414 -122.078
Depreciation (Note 9) Avskrivningar (not 9) -247.097 -95.104
Outbound freight Frakt -23.628 -10.219
Rent and other costs for rented premises Hyror och övriga hyresrelaterade kostnader -22.504 -10.208
Travel expenses Resekostnader -31.880 -11.110
Consulting fees Konsultkostnader -43.641 -58.217
Other external expenses related to SG&A and research and development Övriga externa kostnader avseende försäljning, administration, forskning och utveckling -158.281 -92.421
Other operating expenses (Note 7) Övriga rörelsekostnader (not 7) -3.542 -1.417
Total Totalt -1.121.668 -518.914