Note 7 Other operating costs

01/01/2017 07/20/2016
12/31/2017 12/31/2016
(000s SEK) (12 mos.) (5 mos.)
2017-01-01 2016-07-20
2017-12-31 2016-12-31
(Tkr) (12 mån) (5 mån)
Loss from the sale of fixed assets Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar -239 -241
Exchange rate loss Valutakursförlust -3,288 -473
Other operating expenses Övriga rörelsekostnader -15 -703
Total Totalt -3,542 -1,417