Note 29 Cash flow from financing activities

Long-term liabilities to credit institutions Short-term liabilities to credit institutions
Skulder till kreditinstitut långfristiga Skulder till kreditinstitut kortfristiga
2016 Opening balance Ingående balans 2016
Items affecting cash flow Kassaflödespåverkande poster
Assumption of loans Upptagande av lån 4,114,483 57,854
Loan repayments Återbetalda lån 0 0
Items not affecting cash flow Icke-kassaflödespåverkande poster
Increase from the acquisition of a business Ökning genom förvärv av rörelse 0 0
Translation differences Omräkningsdifferenser 65,622 0
As of December 31. 2016 Per den 31 december 2016 4,180,105 57,854
Items affecting cash flow Kassaflödespåverkande poster
Assumption of loans Upptagande av lån 202,799 0
Loan repayments Återbetalda lån 0 -57,854
Items not affecting cash flow Icke-kassaflödespåverkande poster
Increase from the acquisition of a business Ökning genom förvärv av rörelse 0 0
Capitalized interest costs Kapitaliserade räntekostnader 125,837 0
Translation differences Omräkningsdifferenser 7,560 0
As of December 31. 2017 Per den 31 december 2017 4,516,301 0