Note 26 Accrued expenses and prepaid income

12/31/2017 12/31/2016
2017-12-31 2016-12-31
Salaries and paid vacation Löner och semesterlöner 27,834 27,283
Social welfare taxes Sociala avgifter 10,951 10,686
Retirement benefit costs Pensionskostnader 2,810 2,241
Bonuses Bonus 9,680 6,891
Interest Räntor 1,213 233
Consulting fees Konsultkostnader 7,030 5,339
Commissions Kommissioner 810 1,434
Travel expenses Resekostnader 1,824 1,171
Royalties Royalty 1,934 1,846
Freight Frakt 876 0
Other items Övriga poster 6,140 6,018
Reported amount Redovisat värde 71,102 63,142