Note 23 Cash and cash equivalents

12/31/2017 12/31/2016
2017-12-31 2016-12-31
Available bank and credit institution balances Disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut 86,136 131,852
Total Totalt 86,136 131,852