Note 22 Prepaid expenses and accrued income

12/31/2017 12/31/2016
2017-12-31 2016-12-31
Pre-paid rent Förutbetalda hyror 2,447 2,526
Pre-paid IT-related expenses Förutbetalda IT-relaterade utgifter 2,143 3,366
Pre-paid insurance Förutbetalda försäkringar 938 763
Accrued income Upplupna intäkter 680 0
Other items Övriga poster 4,124 3,755
Reported amount Redovisat värde 10,332 10,410